Betrouwbare personenalarmering kiezen; let op het keurmerk

Er komt steeds meer technologie om mensen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Enerzijds omdat mensen dit graag zelf willen, anderzijds omdat de druk op professionals en het budget in de gezondheidszorg sterk toeneemt. Technologie kan mensen met een ondersteuningsbehoefte en professionals in sommige situaties ondersteunen. “Een voorbeeld hiervan is personenalarmering” aldus Stephanie Lowiessen, manager strategie, beleid en communicatie bij WDTM. WDTM is de branche-/netwerkvereniging voor woonzorgtechnologie waar zorg en techniek samenkomen.

Technologie voor veilig gevoel

Veiligheid bij langer thuis blijven wonen is voor veel mensen belangrijk. Wanneer men ouder wordt of een ondersteuningsbehoefte ervaart neemt de behoefte aan veiligheid vaak toe. Er zijn steeds meer technologische en elektronische hulpmiddelen beschikbaar die in deze behoefte voorzien. Bijvoorbeeld personenalarmering, dwaaldetectie oplossingen, sensoren die verlichting in- en uitschakelen en camerabewaking. Er komt steeds meer aanbod op de markt waardoor het voor zowel gebruikers als professionals steeds moeilijker wordt om het aanbod te overzien. En hoe weet je nu of het betrouwbare en veilige producten zijn? Hoe kies je dan de beste personenalarmering voor je persoonlijke situatie en waar let je op?

Kwaliteit door samenwerking

Branchevereniging WDTM faciliteert ketensamenwerking rondom het thema woonzorgtechnologie.
“Het gaat namelijk niet alleen om het product”, licht Lowiessen toe. “Het werkt pas als het goed wordt ingezet en als de partijen die er mee werken er goed mee omgaan. Er zit feitelijk een keten van partijen achter. Dit zijn alle partijen die betrokken zijn bij de levering van de dienst en/of het product. Het is niet alleen de fabrikant van het product maar ook de installateur, soms een meldcentrale of zorgaanbieder of de verhuurder van het vastgoed”. Bij WDTM heerst de visie dat de schakels binnen de keten elkaar nodig hebben om het gewenste einddoel van kwaliteitsverbetering te kunnen behalen. Om dit mogelijk te maken werkt WDTM met al deze partijen samen om de keten in kaart te brengen en transparantie te bieden. De kwaliteit in de keten is een niet op zichzelf staand gegeven, maar mede afhankelijk van een goede afstemming tussen alle processen die betrokken zijn bij de betreffende dienstverlening. Kwaliteit is daarom altijd afhankelijk van het samenspel van ketenpartners. Dit is in het belang van huidige en toekomstige gebruikers van bijvoorbeeld personenalarmering.

Ketenkeurmerk voor woonzorgtechnologie

Lowiessen: “WDTM is ook initiatiefnemer van het WDTM-QAEH ketenkeurmerk, gericht op het bieden van transparantie en het waarborgen van de kwaliteit binnen de gehele keten van personenalarmering”. Om de klant een betrouwbare dienstverlening te kunnen leveren, moet de kwaliteit in de gehele keten worden gemeten, voldoen aan vastgestelde criteria en worden bewaakt.
Het ketenkeurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Het perspectief van de klant is daarbij altijd uitgangspunt. Op basis van kwaliteit, belangrijke processen, gegevensbeheer en NEN normeringen worden keurmerken toegewezen aan producten die hieraan voldoen. Voor klanten en professionals betekent dit dat producten veilig en betrouwbaar zijn als ze aan dit keurmerk voldoen. Dit gaan ze in de toekomst zien door een keurmerk van WDTM dat zichtbaar en herkenbaar wordt gepubliceerd bij de producten waarbij dit het geval is.

Dit artikel kwam tot stand met hulp van WDTM.

Recent Tweets

Categorieën

Views

[205]

[226]
0