eHealth Convention: ‘Babyboomers kijken kritischer naar de zorg’

Hoe optimaliseer je je dienstverlening met behulp van data? Ilse Schoormans van Thuisleefgids vertelt over haar data-experimenten voor verschillende zorginstellingen samen met hun partner SAMR op eHealth Convention aanstaande dinsdag in Amsterdam. Op basis van honderden (product)reviews aangevuld met leefstijl kennis geeft het platform advies aan de zorgorganisaties en hun cliënten.

Eerst even iets over jezelf: je bent januari 2013 afgestudeerd als eerste toegepast gerontoloog van Nederland. Wat houdt die titel in en wat is je relatie met Thuisleefgids.nl?

“Een toegepast gerontoloog heeft de vergrijzing en daarmee het verouderen van de samenleving bestudeerd. Gerontologie is letterlijk de leer van het verouderen. Het gaat daarbij specifiek om het verouderen van de mens op lichamelijk, psychisch en sociaal aspect en wat hierbij belangrijk is in het kader van langere zelfredzaamheid. Hierbij sluit een toegepast gerontoloog aan bij het toepasbaar maken van deze kennis op het gebied van wonen, welzijn en zorg en daarin speelt de inzet van innovatie en technologie (domotica) een belangrijke rol. We kijken vooral naar wat ouderen (leeftijd 50 tot 100+) nog zelf willen en kunnen en hoe we diensten en producten zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij specifieke behoeften van verschillende groepen ouderen. Deze doelgroep is enorm en heeft enorme potentie, want wordt de komende jaren de grootste consument op verschillende domeinen. Je wordt dan ook ondernemend opgeleid om daadwerkelijk nieuwe producten en diensten te bedenken en te vermarkten, al dan niet als zelfstandig ondernemer.

“Ik ben zelf ruim drie jaar geleden gestart met Thuisleefgids omdat ik zag dat er steeds meer vraag kwam naar producten en diensten om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Een onafhankelijk en overzichtelijk platform voor deze opkomende markt ontbrak. Ik ben na een marktonderzoek onder ouderen, hun mantelzorgers en zorgprofessionals begonnen met Thuisleefgids om hen te helpen de juiste producten en diensten te vinden bij hun eigen situatie. De gids is opgebouwd met beoordelingen van gebruikers en professionals en geeft antwoord op vragen die ouderen, chronisch zieken en hun mantelzorgers ons stellen.”

Kun je iets vertellen over de data-experimenten voor verschillende zorginstellingen samen met partner SAMR? Wat heeft dat concreet opgeleverd?

“We krijgen hiermee zicht op consumentengedrag en wat belangrijk is voor verschillende groepen consumenten. Dit werkt op basis van leefstijlen die door SAMR de afgelopen jaren ontwikkeld en onderzocht zijn. Op basis van deze leefstijlen kunnen we samen met zorgorganisaties zicht krijgen op wie hun klanten zijn, wat hun behoeften zijn en welke producten en diensten hierbij aansluiten. Zo kan een zorgorganisatie of gemeente op termijn meer klantgericht adviseren en het juiste product en dienstpalet aanreiken aan haar klanten of burgers.

“We zijn hiermee nog vooral aan het experimenteren, in andere markten is dit echter al zeer gebruikelijk. Voor gemeenten en zorgorganisaties werken we nu aan vraagverheldering en verschillende klantgroepen onderscheiden en de volgende stap is om het aanbod veel beter op de vraag te kunnen matchen. Dit zal de zoektocht van de klant en de professional gaan vereenvoudigen en het resultaat verbeteren.”

Je probeert de markt van innovatieve producten, hulpmiddelen en diensten transparant en vraaggestuurd maken. Hoe moeilijk is dat in een sector die qua medische technologie grote stappen maakt, maar in ander opzicht juist achterblijft?

“Dat blijkt heel moeilijk te zijn. Wat opvalt is dat eindgebruikers niet gewend zijn iets te mogen vinden van een product of dienst op het gebied van zorg. Dit is wel bijzonder omdat we steeds meer zelf moeten gaan betalen. We voelen ons alleen nog geen klant maar schikken ons nog naar de processen zoals ze door overheid of verlenende organisatie zijn ingericht. We spreken van een participatiemaatschappij alleen de burger dient hier zelf nog meer gevoel bij te krijgen. We zien wel dat de mantelzorggeneratie al een stuk kritischer is en ook dankbaar gebruik maakt van internet en ICT oplossingen. Dit verwachten we ook van de babyboom generatie die eraan komt.

“Voor de huidige ouderen is dit nog niet altijd gebruikelijk al zien we die groep ook sterk veranderen. Wat het vooral moeilijk maakt is om de aanbodgerichte keten open te breken. Er zijn veel bestaande afspraken die echte vraagsturing nog in de weg staan. De consumentenmarkt zal de komende jaren groeien aangezien steeds minder producten vergoed gaan worden door verzekeraar of gemeente en ook de zorgorganisatie steeds meer thuiszorg gaat leveren en dus minder verantwoordelijk is voor de infrastructuur van producten en diensten. Uiteindelijk speelt de vrager de belangrijkste rol, zodra deze meer van zich laat horen zullen de aanbieders vanzelf meer gaan luisteren.

We sluiten nu bijna het tijdperk Schippers af. Wat vind je van de rol die de overheid speelt bij innovatie in de zorg?

“Ik denk dat deze rol waardevol is, ze proberen innovatie te stimuleren en met name ook bewustzijn bij de burger. Door in het straatbeeld meer technologie en innovatie te brengen wordt ook gewerkt aan de beeldvorming, dit doen ze bijvoorbeeld met zorginnovatie winkels. Dit lijken mij goede stappen die helpen aan de kennis vergroten. Daarnaast laat de overheid ook zien hoe zij kijken naar de inzet door middel van interviews in bijvoorbeeld ICT&Health wat weer goed gelezen wordt door veel professionals en ondersteunen ze pilots met financiering en innovatiekracht.”

Welke trends in ehealth worden de komende tijd belangrijk en waarom?

“Ik ben geen trendspotter, maar veel meer geïnteresseerd in consumentengedrag en waarom en wanneer een oplossing voor een klant echt werkt. En hoe je deze dan ook juist bij de klant onder de aandacht brengt. Daar is nu nog veel te weinig over bekend in mijn beleving. Vorig jaar heeft Thuisleefgids dan ook stichting Thuisleefgids opgericht met een aantal zorgorganisaties die ook meer willen weten over welke innovaties passen bij welke vraag en bij welke klantengroepen.

“We zien dat we met de beoordelingen veel data genereren die we kunnen koppelen aan klantprofielen. We kunnen daardoor meer zicht krijgen op wat bijvoorbeeld wel werkt bij mensen met beginnende dementie en wat niet werkt. Dit staat ook nog in de kinderschoenen, maar we zien dat het hier wel heen moet de komende jaren. De oplossingen zijn er grotendeels al wel, het gaat alleen in toenemende mate over de juiste vraag bij het juiste aanbod matchen. We doen hier nu in de stichting allerlei experimenten mee en we delen deze kennis met de aan de stichting verbonden partijen. We delen innovatiekennis, consumentendata, een innovatieformat om producten en diensten mee te testen en hoe je dit vervolgens kunt doorvertalen in je dienstverlening. Voor leveranciers van producten en diensten is dit waardevolle informatie omdat ze hiermee hun producten en diensten beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte van hun klantgroepen.”

Recent Tweets

Categorieën

Views

[205]

[226]
0