Home2019-07-25T11:29:34+00:00

Stichting Thuisleefgids

samen werken aan de zorg van morgen

Onze Missie

Wij hebben de maatschappelijke ambitie om consumenten, mantelzorgers en zorgprofessionals onafhankelijk te informeren over producten en diensten en combineren dit met een financieel duurzaam verdienmodel.

Ons verhaal

Thuisleefgids is in 2014 opgericht door Ilse Schoormans. Als ex-verpleegkundige en toegepast gerontoloog werd Ilse Schoormans plotseling zelf mantelzorger voor haar grootouders. Binnen korte tijd moest een speciaal bed, deurtoegang, personenalarmering en maaltijdservice worden geregeld, maar dat bleek niet zo eenvoudig.

Stichting Thuisleefgids heeft ten doel het verstrekken van informatie aan consumenten (zowel eindgebruikers als mantelzorgers) en professionals op het gebied van gezondheidszorg en welzijn over producten en diensten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen, mensen met beperkingen en mensen met chronische ziekten, alsmede de mogelijkheden voor deze mensen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te leven, ook als dit gepaard gaat met verzorging en verpleging.

  • Statuten
    Klik hier om onze statuten te downloaden.

  • Onafhankelijkheidsverklaring
    Klik hier om onze onafhankelijkheidsverklaring te downloaden.

Verder praten? Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën en suggesties! Laat hier even een berichtje achter!

Voordelen van de stichting

Stichting Thuisleefgids werkt aan het opbouwen van inzicht in consumentengedrag op het terrein van gezondheidszorg en welzijn dankzij slimme data intelligence technieken.

Dankzij reviews van consumenten, professionals en experts kunnen betere keuzes worden gemaakt in bruikbare producten en diensten om mensen in staat te stellen langer zelfstandig te wonen. Doelstelling: markt innovatieve producten en diensten transparant en vraaggestuurd te maken.
Wij doen hier nu in de stichting allerlei experimenten mee en we delen deze kennis met de aan de stichting verbonden partijen. Wij delen innovatiekennis, consumentendata, een innovatieformat om producten en diensten mee te testen en hoe je dit vervolgens kunt door vertalen in je dienstverlening. Voor leveranciers van producten en diensten is dit waardevolle informatie omdat ze hiermee hun producten en diensten beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte van hun klantgroepen.

Bestuur en Ambassadeurs

Gegroeid vanuit ervaring.


Ilse Schoormans, Thuisleefgids

Is in januari 2013 afgestudeerd als eerste Toegepast Gerontoloog van Nederland. Tijdens haar opleiding heeft zij het accent gelegd op zorgtechnologie en innovatie. Aanvullend op haar werkervaring als HBO-verpleegkundige heeft zij vervolgens in verschillende adviserende functies gewerkt aan de implementatie van technologie en innovatie in de zorgsector. Altijd op een vraaggerichte wijze waar dit voorheen vooral aanbodgestuurd was in deze sector. Uitgaan van behoeften van mensen en niet van het aanbod van producten is haar persoonlijke drijfveer.

Gegroeid vanuit ervaring.


Tom Xhofleer, ICT&health

ICT&health is een onafhankelijk platform. De kennis die wij off- en online delen worden door en onder auspiciën van de redactieraad samengesteld. Deze bestaat uit overheidsbeleidsmakers, zorgbestuurders, toezichthouders, belangenorganisaties, medici, zorgprofessionals, patiënten, wetenschappers, onderwijsinstituten, onderzoekers, ontwikkelaars en CEO’s van gerespecteerde leveranciers. ICT&health wordt geraadpleegd door bestuur en raad van toezicht van ziekenhuizen en klinieken, medici, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, hoofden inkoop/financiën /investeringen/ ICT, overheid, gemeentes en zorg gerelateerde bedrijven en ontwikkelaars.

Raad van Ervaring

DRAAGT BIJ AAN HET SUCCES VAN THUISLEEFGIDS

De leden van de Raad van Ervaring zijn de ondersteunende kracht achter Thuisleefgids. Samen brainstormen en discussiëren we met hen in een gezellige sfeer over behoeften van mensen en over de plannen van Thuisleefgids.

Tijdens en naast deze regelmatige bijeenkomsten, prikkelen zij ons met hun deskundigheid en nieuwe inzichten en/of ervaringen om daar waar nodig is gebruik van te maken. Op deze manier blijven wij dicht bij wat voor de doelgroep van belang is.

Lees verder

Samenwerkingspartners

U ontdekt het bij ICT&health. Klik hier voor meer informatie. Welke innovaties zijn voor uw zorgorganisatie relevant? Welke worden reeds toegepast? Wat zijn de ervaringen van collega’s tot dusver? Hoe regelt u de financiering en hoe de implementatie?

Bezoek website

Het Care Innovation Center brengt zorggerelateerde partijen uit overheid, onderwijs en het bedrijfsleven samen om zorginnovaties te realiseren en integreren.

Bezoek website

Samen Slim Zorgen Thuis

Samen Slim Zorgen Thuis is een project van Summa Zorg. Het doel? Toekomstperspectief voor studenten en innovatie in de zorg. Samen met meer dan 50 partners speelt Summa Zorg in op de veranderende marktvraag en het bijbehorende nieuwe onderwijs?

Bezoek website

Proteion is een middelgrote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Wij zijn er voor u.

Bezoek website

Bij Siza denken we in mogelijkheden. Wij ondersteunen je bij het organiseren van jouw leven. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee kunt doen in de samenleving. Verleg met ons je grenzen!

Bezoek website

Doe mee!

Draag op jouw manier je steentje bij aan de stichting. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen!

Organisaties die aangesloten zijn bij stichting Thuisleefgids ontvangen periodiek en op aanvraag inzichten in consumentenbehoeften en –gedrag, gebaseerd op data intelligence. Bovendien worden zij periodiek op de hoogte gebracht van internationale ontwikkelingen op het gebied van producten en diensten en de kwaliteit en effectiviteit van deze producten en diensten vanuit het perspectief van gebruiker, professional en expert.